Bylo by velmi nešťastné, dožít se dní, kdy by se krajina stala jen vzpomínkou na fotografiích či obrazech.

Toto místo je naší kolébkou, ve velikém a nehostinném vesmíru ona rajská zahrada, dar, který je zatím naším jediným místem k životu. A nejen naším, ale také pro mnoho jiných živočišných a rostlinných druhů.

Prosím držme se uvědomělosti s heslem „Žít a nechat žít.“

Ona rovnováha, která vznikala po stovky milionu let, utvořila bohatství, které den za dnem ubývá díky mocenskému chtíči a bezohleduplnosti vůči okolí.

Čas, který je tou nejcennější surovinou, je omezován plýtváním zdroji, které mnohonásobně přesahují skutečnou potřebu každého z nás. A proto jediným rozumným ukazatelem by měl být trvale udržitelný rozvoj.

 

Balcarovi