Vydání básnické sbírky Plamínky veršů - březen 2015.

Prodejní cena - Kč 100,-

Objednávky zasílejte na mail v.balcar@post.cz

 

 

 

Ukázky ze sbírky básní Plamínky veršů:

 

Anděl

V šarlatovém závoji tkví se tvůj prs,

chůzi lehounkou a vlasy zrz.

Svět se pohnul, ach pak běda,

lásky pokoj, věrnost nedá.

 

Sladké slůvko v ústech máš,

v šeru sníš,

když láskyplně nasloucháš.

 

Tvá pleť již zdá se býti smělá,

má přízeň co by právě oněměla.

Ve chvěvu svých dlaní

umdlévám, když stojím za ní.

 

Bůh je v mně a já jsem v Bohu,

když žádám tebe, smím a mohu.

V proradnosti svého těla

i ty dotknout by ses mě chtěla.

Tenká lávka přes dva břehy,

jak pak skončí tento příběh plný něhy.

 

 

 

Svatba

Osud nám stále dává stíny,

tak jako nebe modré a slunce nad hlavou,

a naše dny jsou tam, kde jsme my,

my, jež naše dny slávou jsou.

 

Svou touhou rozmarnou po čase procitáme,

a svým srdcem jdeme dál,

hledíme v místa, kde bývaly kadeře zlaté,

které jsme tak horlivě líbali

a toužebně uctívali.

 

Tam kde osud snoubí se s radostí

a žal s nelítostným pláčem,

jsou naše dny schovány,

a já, já jsme již starcem.

 

 

 

Rybářova modlitba

 

Miluji tvá slova,

polykám tvůj dech,

miluji tvou vůni na svých rtech.

 

Jsem trhán na kusy, přec laskám se s tebou,

jsem v rozpacích a nohy mne zebou.

Avšak stále věřím.

 

Hltíš mne v sobě, ani trocha zmaru,

míjíš mou duši a přec není žalu.

A tak ptám se tebe, tebe se ptám!

Už jsem tichý, skromný,

a přec jsem sám.

 

Proč nejsi se mnou, Bože!

"Já nevím"

Tak tedy díky... díky moře...

 

 

 

!!  Kopírování a jiné šíření se řídí Autorským zákonem !!