Víte proč je růže krásná?
Protože dokáže milovat.
A víte jak růži naučíte milovat?
Darujete ji.

 

 

 

Vyznat pravdu znamená prožít, procítit a setrvat.
Pak jakákoli schopnost vychází z naší přirozenosti,
a i ten nejmenší dar nás může obohatit.

 

 

 

 

Úvaha řečená u příležitosti zahájení výstavy v Galerii PRE:

Skutečná hodnota bohatství tkví v jeho ojedinělosti a umění je právě tím aktem ojedinělosti, které dokáže obohatit.

Fluidum obsažené v díle je tajemstvím, jež ponechává originálu jeho cennost po staletí.

 

 

 

 

Umění je jako modlitba. Je tichá a vroucí, stejně jako voda z pramene vyvěrající na povrch. Je plné citu a pochopení. Je to příběh, který všichni dobře známe, jen jsme jej už dávno zapomněli. Pojďme si ho připomenout, a oslavit tak lidství, které je naším nejbohatším zdrojem vědění.

Příběhy, které píšeme, nejsou zanedbatelné. Jsou přímým odrazem jak osobnostního rozvoje jedince, tak i vzorem společnosti jakožto celku.

V každé bytosti je cosi božského. Jakýsi odraz existencionální podoby nekonečna, jež nás neustále obklopuje, a je všudypřítomné. Život je dar, který můžeme každým okamžikem uskutečňovat. Buďme za to rádi. A nezapomínejme, že laskavost se rodí v našich srdcích.

 

 

 

"Přání mám jediné, ať tma se ve světlo rozplyne."